Přihlášení

Zkuste následující uživatele

Login Heslo Role
john_user kitten ROLE_USER (běžný uživatel)
jane_admin kitten ROLE_ADMIN (administrátor)

POZNÁMKAPokud přihlášení s těmito uživateli nefunguje, spusťte z terminálu příkaz pro načtení výchozích dat:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

TIPPokud chcete vytvořit nového uživatele, spusťte příkaz:
$ php bin/console app:add-user