Prijava korisnika

Pokušaj sa jednim od sljedećih korisnika

Korisničko ime Lozinka Uloga
john_user kitten ROLE_USER (uobičajen korisnik)
jane_admin kitten ROLE_ADMIN (administrator)

BILJEŠKAUkoliko ovi korisnici ne funkcioniraju, ponovno učitajte fixture/instalaciju podataka aplikacije tako što ćete pokrenuti sljedeću naredbu unutar konzole:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

SAVJETUkoliko želite stvoriti nove korisnike, pokrenite sljedeću naredbu:
$ php bin/console app:add-user