Bezpieczne logowanie

Użyj dowolnego z poniższych użytkowników

Użytkownik Hasło Rola
john_user kitten ROLE_USER (zwykły użytkownik)
jane_admin kitten ROLE_ADMIN (administrator)

UWAGAJeśli powyższe dane logowania nie działają, załaduj ponownie przykładowe dane dla tej aplikacji. Uruchom następującą komendę:
$ php bin/console doctrine:fixtures:load

PORADAJeśli chcesz dodać nowego użytkownika, uruchom następującą komendę:
$ php bin/console app:add-user